logo_Tekengebied 1

Privacyverklaring Future For Assistants Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Future For Assistants aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Future For Assistants is statutair gevestigd te Makkum aan De Mieden 18 (8754 GV) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69207305 en draagt de naam Future For Assistants. Future For Assistants is per e-mail te bereiken via info@futureforassistants.nl en telefonisch via 0653730844.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Future For Assistants omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Future For Assistants aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Future For Assistants valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Future For Assistants behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-02-2019.

Informatie over de verwerkingen

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een download aanvraagt, zich aanmeldt voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier invult, een aankoop verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. De (persoons)gegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Land;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Bij een betaling in de Future For Assistants webshop wordt u voor de transactie doorgeleid naar een externe website die uw betaling verwerkt door middel van een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens (creditcardnummer, PayPal login of iDeal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook niet door ons opgeslagen. Indien u een transactie start en niet afrondt, worden uw transactiegegevens (naam, adres, e-mailadres en IP-adres) aan het einde van de maand verwijderd van onze server.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken).
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Future For Assistants rusten.De persoonsgegevens worden verwerkt om u toegang te geven tot de online academy en om u de factuur/facturen en het certificaat toe te sturen. Uw voornaam en e-mailadres tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, en voor Facebook retargeting.

De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van tenminste zeven jaar opgeslagen in het boekhoud- en CRM-systeem van Future For Assistants, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd, tenzij verdere wettelijke verplichtingen het noodzakelijk maken om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw persoonsgegevens die nodig zijn voor toegang tot de online academy worden bewaard zo lang u toegang tot de academy heeft.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u een website die cookies hanteert bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken voor een zo goed mogelijke werking van de website, en om de inhoud van advertenties af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers. Dit helpt ons om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Future For Assistants gebruikt, met uw toestemming, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel), om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Future For Assistants gebruikt, met uw toestemming, sitetracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s u op deze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses.

U kunt te allen tijde de cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Deze website bevat links naar externe websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Future For Assistants. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Future For Assistants is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe websites of voor de privacyverklaring op die externe websites. Wij raden u aan om bij bezoek van externe websites de privacyverklaring van deze websites goed door te lezen.

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Future For Assistants zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat de hosting van onze website verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Future For Assistants.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem, wat via de servers van ActiveCampaign gaat. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens geschiedt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG) of beperking (art. 18 AVG) van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U heeft het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring van Future For Assistants op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Indien u wenst uw gegevens niet of niet langer te verstrekken, eindigt hiermee uw deelname aan het online programma/de online programma’s.

U heeft tevens, onder bepaalde omstandigheden, recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG). Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen, door een e-mail te sturen naar info@futureforassistants.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u tevens het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Niet in alle gevallen kunt u de genoemde privacyrechten uitoefenen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, zich heeft aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier heeft ingevuld of een aankoop heeft verricht en u in de toekomst geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@futureforassistants.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Future For Assistants met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).